Voor mengprocessen in elke markt kan Jongia Mixing Technology de hydrofoil propeller adviseren. Dit is een roerelement dat door zijn vorm uiterst vriendelijk is voor de producten. Een propeller met vele mogelijkheden door zijn laag opgenomen energie en tegelijk een hoge efficiëntie. Voor de Biogasmarkt heeft Jongia Mixing Technology ook een specifieke hydrofoil propeller in het assortiment: de BioFoil®. 

De werking van de BioFoil® propeller 

Een BioFoil® propeller wordt, vanwege het Biogas roerproces, vaak in het midden van de tank geplaatst. Omdat de BioFoil® propeller 100% axiaal verpompt, kenmerkt het element zich door een  hoge efficiëntie én een, in verhouding, lage energievraag ten opzichte van andere elementen. In de meeste gevallen wordt de roerderas met een BioFoil® propeller, of een set van BioFoil® propellers, centraal in de tank geplaatst. Zo wordt een gecontroleerde verticale, benodigde top over bottom beweging gecreëerd. Horizontale rotatie van de inhoud moet een slechte stofoverdracht, en dus een slechtere omzetting van biomassa naar biogas, voorkomen. Een top over bottom stroming voorkomt tevens een drijflaag en houdt de tank homogeen qua uniforme verdeling van pH, temperatuur, bacteriën en organische massa. Wanneer men bezinking tot een absoluut minimum wil reduceren wordt onderaan de as, circa 500 mm boven de bodem en vrij hangend, een in de markt unieke radiale turbine toegepast.   

Een uniek roerelement 

Naast het lage vermogen en de hoge mate van verpomping kenmerkt de BioFoil® propeller zich door het zelf stabiliserend vermogen. Het gevolg is een lage mechanische, radiale belasting op de gehele roerderconstructie. De BioFoil® propeller is een stabiel roerelement, omdat uit elk punt van het blad de stromingsrichting volledig axiaal en de uittrede snelheid gelijk is. Deze volgt dus de richting van de lengteas. Jongia Mixing Technology heeft de bladconstructie zodanig gedimensioneerd dat het blad, door verstevigingen in de BioFoil® propeller zelf, een stuk dunner is geworden dan conventionele constructies. Terwijl de omtrek van een set van BioFoil® bladen wel tot ongeveer zes meter in diameter kan reiken. Door de unieke constructie is de BioFoil® zeer efficiënt, heeft het een lage afschuifkracht en is het ondanks de grote afmetingen nog steeds een lichte en stijve constructie. Wanneer het roerwerk dagelijks een korte tijd in de andere draairichting wordt bedreven zorgt de vorm van de BioFoil® ervoor dat, bijvoorbeeld, aanwezige vezels, die neigen aan de bladen te hangen, worden ‘losgeschud’. 

De BioFoil® propeller is niet zomaar een propeller. Het is eigen ontwerp van Jongia Mixing Technology voor de Biogas markt. In het Biogas proces wordt gas opgewekt en afgevoerd vanuit een tank die gevuld is met vloeistof (digestaat). Deze techniek is in de laatste jaren wereldwijd enorm in opkomst en draagt bij aan een duurzame energieopwekking.

Benieuwd hoe de BioFoil® propeller te werk gaat? Bekijk dan deze tutorial! 

Meer weten? 

Zoals bij alle productieprocessen vraagt het mengen van de verschillende producten om een specifieke aanpak en een passend roerwerk. Jongia Mixing Technology beschikt over alle kennis en ervaring om u op dit gebied breed te adviseren. Heeft u vragen over de BioFoil® propeller of een ander roerelement? Neem dan vooral contact met ons op.