Het homogeen oplossen van poeders in vloeistof vraagt meer dan een tank met een roerelement. Voor deze mengprocessen levert Jongia Mixing Technology de zogeheten Jet mixer: een efficiënte poederoplosser.

De werking en plaatsing van de Jet mixer

De Jet mixer vormt de kern van de poederoplosinstallatie en bevat geen bewegende delen. De Jet mixer is opgebouwd uit een tweetal trappen:
1. Een ingangszijde voor de vloeistof waarbij de vloeistof wordt gecomprimeerd en omgezet in snelheid. Deze vloeistofstraal komt uit in een venturi kamer waarin vervolgens het poeder wordt aangezogen.
2. Het poeder en de vloeistof wordt daarna met elkaar gemengd tot een homogeen product. Dus het totale product dat door de Jet mixer wordt voortgestuwd komt nagenoeg opgelost in de tank.

De Jet mixer poederoplosinstallatie

De Jet mixer wordt geplaatst onder een poedertrechter of een poedersilo. Bij sterk stuivende poeders kan ook een zuigslang worden toegevoegd. Een centrifugaalpomp verpompt de vloeistof vanuit de buffertank naar de inlaatopening van de Jet mixer en drijft daarmee de Jet mixer aan. Deze vloeistof vermengt zich in de venturi kamer met het poeder. Vanwege een vacuüm, dat ontstaat in de venturi kamer, wordt het poeder in deze kamer gezogen en zal het gezamenlijk als homogeen product door de uitlaat van de Jet mixer worden verplaatst naar het leidingwerk dat uitmondt in de buffertank. In de buffertank is een passend roerwerk geplaatst om de tankinhoud consequent homogeen te houden.

Mogelijkheden en uitdagingen

De industrieën waarin de Jet mixer voornamelijk wordt gebruikt, zijn de voedingsmiddelenindustrie en de lichtere chemie-industrie. Denk hierbij aan toepassingen zoals met suikers, zouten en citroenzuur, maar ook melkpoeders en wei producten, waarbij de vloeistof, nadat deze is gemengd, met het poeder licht viskeus blijft. Voor sterk viskeuze vloeistoffen kan beter een dynamische menger worden toegepast. Goed doordacht leidingwerk achter de Jet mixer is zeer belangrijk. Een eventuele tweede, grotere pomp kan achter de venturi geplaatst worden als boosterpomp om zo te voorkomen dat het product de weg van de minste weerstand kiest en terug de poedertrechter in gaat.

De Jet mixer is een toevoeging aan het mengproces wanneer het belangrijk is dat poeders homogeen worden opgelost in vloeistof vóórdat het de tank in gaat. Het is een efficiënte poederoplosser.
In de tutorial hieronder laten we u zien hoe de Jet mixer werkt en waarom deze van grote waarde is in, voornamelijk, de voedingsmiddelenindustrie en de lichtere chemie-industrie.

Meer weten?

Zoals bij alle mengprocessen vraag ook het mengen van poeders om een specifieke aanpak. Jongia Mixing Technology beschikt over alle kennis en ervaring om u op dit gebied breed te adviseren. Heeft u vragen? Neem dan vooral contact met ons op.