Zetmeel is een van de belangrijkste polysachariden én is een belangrijk bestanddeel van veel voedingsgewassen, zoals rijst, bonen, maïs en tarwe. Zetmeel wordt op grote schaal gebruikt voor vele toepassingen. Met name in de voedingsmiddelenindustrie wordt ruw zetmeel gebruikt om de textuur te reguleren en het vochtgehalte te beheersen. Daarnaast werkt het voor veel producten als stabilisator. Jongia Mixing Technology heeft over de hele wereld talloze mengprocessen geïnitieerd, met behulp van haar roerwerken, om modificaties uit ruw zetmeel te produceren en deze om te zetten in bruikbare producten.

Wat is zetmeelgelatinering

Een voorbeeld van een product waarbij ruw zetmeel een van de bestandsdelen is, is gelei-pasta. Om een gladde en stabiele gelei te verkrijgen, als basis voor voedseltoepassingen, is gelatinering van het zetmeel vereist. Dit is het proces waarbij zetmeel en water worden verwarmd om de zetmeelkorrels te laten binden en opzwellen. Dit gebeurt meestal bij een temperatuur tussen de 60 en 80 graden Celsius. Zodra het zetmeel is verwarmd, zal de textuur het water geleidelijk opnemen. Naarmate de verhitting vordert en de temperatuur stijgt, beginnen de zetmeelkorrels hun kristalliniteit te verliezen en worden ze amorf (een vaste stof zonder kristallijne structuur). Als reactie hierop wordt het zetmeel een verdikt product dat gelei kan worden genoemd. In sommige gevallen wordt het ook ‘gom’ genoemd.

Door deze procedure krijgt de zetmeelgelei een zachtere textuur en wordt het een zeer aangenaam en veelzijdig product dat kan worden gebruikt in sauzen, pudding, room, snoepgoed en andere voedingsmiddelen. Voor de productie van zetmeelgelei is het van belang het juiste type ruwe zetmeel te kiezen, dat bruikbaar is voor het doel van de gelei. Het gekozen type ruwe zetmeel zal reageren op de temperatuur, de verwarmingssnelheid, de PH-waarde en de hoeveelheid water om de perfecte gelei te worden.

Roerwerkelement zorgt voor optimale resultaat

Het is belangrijk om het juiste roerwerkelement in te zetten bij het gelatineren van zetmeel, want wanneer zetmeel tijdens het opwarmen op de juiste wijze wordt gemengd, wordt de textuur viskeus en enigszins transparant. Indien het niet goed wordt gemengd, zal de gelei klonten bevatten en instabiel blijven. Er zijn veel verschillende roerwerkelementen die kunnen worden ingezet in gelatinering van zetmeel, zolang deze een voldoende hoge afschuiven creëren tijdens het proces. Ook moet, tijdens het verhittingsproces, de gehele tankinhoud homogeen worden gehouden.

Het gelatineringsproces begint met een vrij lage viscositeit van 1cP en eindigt met een veel hogere viscositeit, namelijk circa 2000cP. De roerwerkelementen moeten hiervoor voldoende stroming en afschuiving creëren, maar ook voldoende stuwkracht om tijdens het gehele proces te kunnen draaien zonder schuim en klonten te veroorzaken.

Combinatie roerwerkelement en tank

Om al deze mengkarakteristieken te combineren, gebruikt Jongia Mixing Technology gewoonlijk een combinatie van een Hydrofoil turbine en een Axial Flow Turbine. Als zetmeelhoudende, vaste stoffen in vloeistof gemengd moeten worden, is er, zoals gezegd, voldoende stroming en afschuiving nodig. De Jongia Hydrofoil creëert een axiale stroming vanaf de bovenkant van de tank naar de bodem van de tank. Onderaan de schacht ontvangt een Jongia Axial Flow Turbine het product van de Hydrofoil en mengt het de zetmeelhoudende, vaste deeltjes in de vloeistof, zodat dit een homogeen product wordt.

In dit specifieke mengproces moet de warmte, die door de wand van de tank wordt aangevoerd, ook in het product worden gebracht. Hiervoor is een sterke stroming nodig. De warmteoverdracht is ook nodig om de viscositeit van het product te verhogen. Daarom is een Axial Flow Turbine uitstekend geschikt voor dit doel. Deze Turbine zal voldoende afschuiving creëren om de vaste stoffen in de vloeistof te mengen, maar creëert ook een enorme stuwkracht om ervoor te zorgen dat de warmte van de wand grondig aan het product wordt toegevoegd. Een dergelijk proces wordt meestal uitgevoerd met een Top Entry roerwerk, aangezien beide roerwerkelementen op één verticale as passen en de gehele geometrie van de tank wordt benut om een goede menging te verzekeren.

Meer weten?

Zoals bij alle mengprocessen vraagt zeker ook het mengproces van zetmeelgelatinering om een specifieke aanpak. Jongia Mixing Technology beschikt over alle kennis en ervaring om u op dit gebied breed te adviseren. Heeft u vragen? Neem dan vooral contact met ons op.